Kaksi kolmesta islamilaisissa maissa asuvasta muslimista on huolestunut uskonnollisista ääriliikkeistä omassa maassaan, selviää Pew Research Centerin uudesta kyselytutkimuksesta.

Kyselyyn vastanneista valtaosa tuomitsee uskonnollisen väkivallan ja selvä vähemmistö tunnusti kannattavansa militantteja islamistiliikkeitä, kuten talibaneja, Hizbollahia tai Al-Qaedaa.
Kyselyn mukaan huoli ääri-islamististen liikkeiden kasvusta on lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna Pakistanissa, Jordaniassa, Tunisiassa, Turkissa ja Indonesiassa. Eniten ääriliikehdintä aiheutti huolta Senegalissa, jossa lähes kolme neljästä jakoi huolen maassa toimivista ääriryhmistä.
Huoli on voimistunut erityisesti Tunisiassa, jossa jo 60 prosenttia sanoo olevansa erittäin huolestunut radikaalien uskonnollisten liikkeiden toiminnasta, kun vielä viime vuonna vastaavaan kyselyyn vastanneista sitä mieltä oli vain 42 prosenttia.
Kaikkein eniten vieroksuttiin Al-Qaidaa, johon suhtautui myönteisesti keskimäärin vain joka kahdeksas kyselyyn vastannut. Yleisesti ottaen ääriliikkeisiin suhtauduttiin kielteisimmin Libanonissa, Jordaniassa, Turkissa ja Egyptissä. Hamasin suosio palestiinalaisten keskuudessa on tippunut merkittävästi sen jälkeen, kun se otti Gazan hallintaansa.
Kyselyä varten haasteltiin lähes 9 000 muslimia yhdessätoista eri valtiossa Etelä-Aasiassa, Lähi-Idässä ja Afrikassa.
http://maailma.net/artikkelit/aariryhmilla_vahan_kannatusta_muslimimaailmassa

Muslim Publics Share Concerns about Extremist Groups. http://www.pewglobal.org/2013/09/10/muslim-publics-share-concerns-about-extremist-groups/

Många muslimer är oroade av terrorism...Majoriteten av muslimer är oroliga för extrema tolkningar och våld...Bokstavstro kan vara farligt för samhället...det är oftast men inte alltid, som extremism härstammar från bokstavstoende....Islamofobi och hat mot muslimer och hat mot Islam bland rädda europer...kommer just från dessa bokstavstroendes åsikter och tolkningar ...för visst tolkar även bokstavstroende...Allt tolkas ju...Även terrorister får sin näring från tolkningar som är extrema.