Keiden muslimien ääni kuuluu mediassa? ...Uskonnollisten ryhmät kuuluu...Tavallinen ei-uskovainen muslimi, heidän sanoista ei useinkaan välitetä...Useat laittaa kaikki muslimitaustaiset yhteen, samaan pussiin...kuvitellen kaikkien muslimien olevan uskovaisia...Islamissa on kuten Kristinuskossakin useita eri haarautumia...siitä ei mediassa juuri mainita yhtään mitään...Aina kun on muslimeista puhe...ottaa media esille jonkun uskovaisen muslimiseurakunnan...ja pitävät sitä muslimien edustajina Ruotsissa...Miksi eivät voi sanoa että he ja he edustaa vain uskovaisia muslimeja?
Sanotaan että noin kaksi kolmas osaa Ruotsin muslimeista ei ole uskovaisia, muutamat vain laimearsti uskovaisia...Miksi media vaikenee tästä asiasta? ...Kun lukee lehtiä ja kuulee...niin saa aina vaikutuksen että kaikki muslimit olisi uskovaisia...Miksi ei media tuo enemmän esille muslimeja jotka ei ole erikoisen uskovaisia, koska suurin osa Ruotsin muslimeista ei ole erikoisen uskovaisia, ovat vain musilimitaustaisia jollakin tavalla....
Silti islamofobiset jankkaa kiihkeästi Ruotsin, Suomen, Euroopan islamistumisesta...Miksi ei tajuta että ei pieni osa uskovaisia muslimeja voi euroopasta tehdä islamistista? ...Luulevatko ihan tosissaan nuo kiihkeät islamofobiset että tavalliset ei-uskovaiset muslimit ei reagoitsisi jos islamistit alkaisivat valtaa ja mahtia itsellee hakea euroopassa? ...Miksi kiihkoilevat nuo islamofobiset?  ...Tiedon puutteenko takia?

En vanlig missuppfattning som kan förstärkas med en allt för ensidig framställning är att alla individer som har en muslimsk kulturell bakgrund är religiösa. Detta trots att statistiken pekar på att två tredjedelar av alla personer som kan sägas ha en muslimsk kulturell bakgrund i dagens Sverige uttrycker en ljum eller indifferent koppling till sin religion. Majoriteten är inte organiserade eller regelbundet praktiserande islam. Denna majoritet av kulturella eller sekulära muslimer kan därför inte automatiskt ses som representerade av de muslimska församlingar och organisationer som företrädelsevis ges en röst i svenska medier. Svenska journalister har en stor utmaning i att ge denna ”tysta majoritet” en representation i sin nyhetsbevakning.
Ett annat problem i mediernas bevakning är att journalister tycks likställa muslimska församlingar och organisationer med kyrkor och fackföreningar. Detta är problematiskt av flera anledningar. För det första är merparten av människor med muslimsk kulturell bakgrund inte medlemmar i någon församling och de interna skillnaderna mellan olika församlingar och företrädare är betydande. Vem som egentligen representerar vem är därför en öppen fråga. På samma sätt är det felaktigt att se de stora organisationerna som motsvarigheter till Svenska kyrkans centrala förvaltning i Uppsala. Muslimska församlingar är inte uppbyggda som kyrkor och det finns till exempel inte någon vigningsordning för imamer eller andra muslimska religiösa ledare som kan sägas motsvara Svenska kyrkans ordning eller ärkebiskopens roll.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vilka-muslimer-hors-i-medierna_3319126.svd