Ruotsin uskontojen välinen neuvosto on julkaissut lausunnon uskonnonvapauden tilasta Ruotsissa.
Neuvosto katsoo, että viime aikoina julkisuuteen nousseet uskonnollisten tilojen häpäisyt kuvastavat kasvanutta vihamielisyyttä uskovia ihmisiä kohtaan. Neuvosto toteaa, että suuri osa maassa olevista pakolaisista on joutunut jättämään kotimaansa juuri uskonnollisen vainon seurauksena ja vaatii toimia uskonnonvapauden turvaamiseksi.
Neuvosto kehottaakin sekä viranomaisia että yksityishenkilöitä ponnistelemaan viharikosten ehkäisemiseksi.
Helmikuun ensimmäisellä viikolla vietetään uskontojen välisen harmonian viikkoa (
World Interfaith Harmony Week). Teemaviikko syntyi vuonna 2010 Jordanian kuningas Abdullah II:n ehdotuksesta.
Lue Ruotsin uskontojen välisen neuvoston lausunto
täältä.

http://www.kotimaa24.fi/artikkeli/ruotsissa-vaaditaan-vahvempia-toimia-uskonnonvapauden-takaamiseksi/

Uppmanar till effektivare försvar av religions- och trosfrihet
Vi upplever att det är själva religionsfriheten och yttrandefriheten som attackeras. Att bevara och förstärka dessa centrala mänskliga rättigheter är mycket angeläget.
I anslutning till UN Interfaith Harmony Week vill Sveriges interreligiösa råd uppmana till effektivare skydd och försvar av religions- och trosfrihet.
Den senare tidens händelser visar att det nazistiska hakkorset blivit en symbol för religiös intolerans, främlingsfientlighet och rasism.
Flertalet av de flyktingar som kommit till Sverige under senare år har ofta flytt undan förföljelse på grund av religion.
I grunden står religion för samhörighet och fred, men utnyttjas och missbrukas gång på gång som maktmedel i politiska konflikter.
Interreligiöst råd mötesplats mot antisemitism och islamofobi
Sveriges interreligiösa råd fungerar som en mötesplats för religiösa ledare och vill utgöra en enad röst gentemot antisemitism, islamofobi och all annan religionsfientlighet i Sverige.
I ett demokratiskt samhälle har alla skyldighet att försvara religionsfriheten och därför uppmanar vi både myndigheter och allmänheten att öka sina ansträngningar att tillsammans förhindra attacker mot religions- och trosfriheten.
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1091419