Socialdemokraterna har i en skriven överenskommelse lovat Sveriges muslimska råd, SMR, att få in muslimer på riksdagslistor, landstingslistor och kommunala fullmäktigelistor.

I dokumentet som Expressen.se i dag kan visa finns också specificerat vilka politiska frågor som S-föreningen Tro och solidaritet ska hjälpa SMR att få igenom - bland annat lagstiftade muslimska helgdagar och statlig imamutbildning.
- Det är självklart problematiskt att samarbeta med personer som har helt andra åsikter, men det innebär inte att man inte kan lyssna på dem och ta till sig av sådant som är vettigt, säger Peter Weiderud, ordförande i Tro och solidaritet.
Ska hjälpa i flera frågor
Läser man vidare framgår det att Tro och Solidaritet, dåvarande Broderskapsrörelsen, ska hjälpa Sveriges muslimska råd att genomföra politiska frågor med koppling till islam.
Man skriver att Tro och Solidaritet ska "åta sig att intensifiera arbetet med aktuella politiska frågor". Vidare listas några frågor som "särskilt pekas ut av SMR".
Här är några frågor som den socialdemokratiska föreningen Tro och Solidaritet åtog sig att driva igenom åt SMR:
• "Lagstiftning, eller avtal, vad gäller muslimska helgdagar."
• "Imamutbildning, med Högskoleverket och utbildningsministern."
• "Överenskommelser på arbetsplatser avseende fredagsbönen."
http://www.expressen.se/nyheter/beviset-s-lovar-att-samarbeta-med-smr/