Vuosi 2013 oli Palestiinassa kaikkein kauhein ihmisoikeuksien puutteen takia...Israel ocuppeeraa Länsirantaa ja saartanut Gazan.

År 2013 blev det värsta året någonsin för mänskliga rättigheter i Palestina sedan den israeliska ockupationen inleddes för 46 år sedan. http://fib.se/utrikes/item/3739-varsta-aret-i-palestina

pl-normal.jpg

Bilden ägs av http://fib.se/