Israelin siirtokunnat on perustettu Genevekonventionin vastaisesti, missä sanotaan että ocupeeraava valtio ei saa asuttaa ocuppeerattua aluetta omalla kansallaan....Israel vetoaa historiaan ja Raamattuun, jonka mukaan he on olevinaan oikeutettuja ryöstää hinnalla millä hyvänsä koko palestiina itselleen ja kansalleen.

Israel måste snarast avveckla de israeliska bosättningarna på den ockuperade Västbanken. Det kräver FN:s människorättsråd i en färsk utredning.
Utredarna redogör för landkonfiskationer och bosättarvåld på Västbanken och för hur bosättningarna påverkar tillgången på vatten och jordbruksmark för palestinierna. I rapporten konstateras att bosättningarna etablerats i strid mot internationell rätt. Bosättningspolitiken strider mot Genevekonventionen, påpekar FN.
Israel har inte samarbetat med utredarna och anser att rapporten är partisk. Israel har försvarat bosättningspolitiken med att landet har historiska och bibliska band till Västbanken.
Enligt FN-rapporten har 250 bosättningar upprättats på Västbanken sedan 1967, i dem bor 520 000 bosättare.
http://svenska.yle.fi/artikel/2013/01/31/fn-fordomer-israels-bosattningar

Google käännös ruotsista suomeksi: Israel on pikaisesti purkamaan Israelin siirtokunnat miehitetyllä Länsirannalla. Se vaatii YK: n ihmisoikeusneuvostossa uusi raportti.
Tutkijat kuvaavat landkonfiskationer ja uudisasukas väkivallan Länsirannan ja siirtokuntien vaikuttavat veden saatavuuteen ja maatalousmaan palestiinalaisille.Raportissa todetaan, että siirtokunnat perustettiin kansainvälisen oikeuden vastainen. Asutuspolitiikka on ristiriidassa Geneven yleissopimuksen, sanoo YK.
Israel ei ole tehnyt yhteistyötä tutkijoiden kanssa ja että raportti on puolueellinen. Israel on puolustanut ratkaisun politiikkaa maassa on historiallinen ja raamatullinen siteet Länsirannalla.
YK: n mukaan raportti on 250 siirtokuntia perustettiin vuonna Länsirannalla vuoden 1967, he asuvat 520 000 uudisasukkaita.

Genevekonventionen säger: Ockupationsmakten får inte deportera eller förflytta sin egen civilbefolkning till det ockuperade området (artikel 49 GK IV, se länk ovan). Det betyder att bosättningar är förbjudna. Ockupationsmakten får inte konfiskera mark inom det ockuperade området om syftet endast är att etablera bosättningar för dess egen civilbefolkning.  http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=1058

En sammanfattning av de regler som gäller vid ockupation.:
Civila ska behandlas som skyddade personer (artikel 4 GK IV och artikel 47 GK IV). De ska respekteras för deras person, ära, familjerättigheter, tro och religionsutövning samt seder och bruk. 
- De ska behandlas humant och inte utsättas för diskriminering (artikel 27 GK IV).
- Ockupationsmakten får inte deportera eller förflytta sin egen civilbefolkning till det ockuperade området (artikel 49 GK IV, se länk ovan). Det betyder att bosättningar är förbjudna. 
- Ockupationsmakten får inte konfiskera mark inom det ockuperade området om syftet endast är att etablera bosättningar för dess egen civilbefolkning. Ockupationsmakten har också ett ansvar att bevara och försvara den demografiska och den sociala sammansättningen i det ockuperade området vilket också innebär att begränsa frivillig förflyttnin
g.