Uutisia Suomesta...Tutkimus Suomessa...Ammattikouluissa opiskelevat miehet useasti ovat maahanmuuttokriittisiä, haluavat laittaa rajat kiinni ja jotkut jopa ovat valmiita väkivaltaan maahanmuuttajia kohtaan. 12% näistä ammattikouluissa opiskelevista miehistä on maahanmuuttokriittisiä ja hyvin negatiivisiä...kaikkein kriittisimpiä oli he jotka äänesti tai puolsi Samlingspartiet ja Sannfinländarna. Sen sijaan ruotsin kieliset, gröna ja vänster, olivat myönteisiä ja positiivisiä maahanmuuttoon. Poliittisella mielipiteellä on merkitys siihen mitä mieltä on maahanmuutosta...Naiset on positiivisimpiä maahanmuuttoon....Kaikkein kriittisimmät noista miehistä ovat maaseudulta lähtöisin ja heisän vanhemmilla on alhainen koulutus....Korkeasti koulutetut ovat yleensä positiivisimpiä.

Av högskolestudenter i Finland är män som studerar i yrkeshögskolor mest invandringskritiska och villiga att stänga landets gränser. Det visar en ny forskningsrapport.
En tredjedel av de finländska högskolestudenterna förhåller sig positivt till invandringen, men forskare är oroliga över en relativt stor grupp av studenterna, totalt 12 procent, vars attityder till invandringen är mycket negativa.
- Den mest negativa gruppen består i huvudsak av män som studerar vid landets yrkeshögskolor. Jag vill inte skapa skräckbilder, men en del av svarspersonerna i denna grupp har angett att de till och med kan tänka sig att använda våld, säger Ismo Söderling, chef för Migrationsinstitutet i Åbo.
Politisk tillhörighet påverkar
Migrationsinstitutet i Åbo har kartlagt attityder till invandringen bland högskolestudenter i rapporten Etnobarometern 2013. Rapporten visar att politisk  tillhörighet spelar roll. Mest kritiska till invandringen är högskolestudenter som röstar på det regerande Samlingspartiet samt oppositionspartiet Sannfinländarna. Svenskspråkiga högskolestudenter samt de som röstar på miljöpartiet de Gröna  och Vänsterpartiet är mest positiva till invandringen.
Kvinnor mer positiva
Kön, studieinriktning samt klassbakgrund är variabler som dock påverkar mest på högskolestudenternas attityder. Mest invandringskritiska är män som studerar vid yrkeshögskolor, har växt upp på landsbygden och vars föräldrar är lågutbildade. Mest positiva till invandringen är lite äldre kvinnor som studerar vid universitet och som har växt upp i större städer.
- En tredjedel av svarspersonerna förhåller sig positivt till invandringen och det är glädjande att det är en så pass stor grupp. Dessa personer är högutbildade, lite äldre än andra och de har mycket internationella kontakter, vänner som har utländskt ursprung samt har ofta själva bott utomlands, berättar Söderling.
I undersökningen svarade drygt 15 000 finländska universitets- och yrkeshögskolestudenter.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=5643925