Noin 200.000-250.000 ruotsinsuomalaista osaa suomen kieltä...Meitä on täällä yli 712.000 ruotsinsuomalaista...

Man beräknar att 200.000-250.000 sverigefinnar kan finska. Finska är ett finsk-ugriskt språk och tillhör alltså samma stam som till exempel samiska men de närmast besläktade språken är karelskan och estniskan. Finskan har använts i Sverige så länge som Sverige funnits. http://minoritet.prod3.imcms.net/1237