On suomalainen sanomalehti nimeltä Ruotsinsuomalainen, Sverigefinne, joka ilmestyy kerran viikossa. On myös useita Suomen lehtiä, kuten kulttuuri aikakauslehdet Liekki ja Sheriffi....On televisiolähetyksessä Suomen uutisia, Uutiset ja SR.issä on Suomen Sisu-radio....On paljon Suomen kulttuurijärjestöjä, sekä monet kuuluisat kirjailijat, muusikot ja näyttelijät.,,,Mailla on vuosisatojen ajan ollut vahvat yhteydet....Ruotsissa ja Suomessa, on kansojen yhteinen historia ja kulttuuriperintö. Ruotsin ja Suomen yhteiskunta, joka perustuu yhteisiin arvoihin ja yhteiset oikeudelliset, uskonnolliset ja kulttuurinen perinne....Aivan kuten suomen kieli on ollut Ruotsissa, on ruotsin kielellä olilut luonnollinen rooli Suomen yhteiskunnassa.

Det finns en finskspråkig tidning som heter Ruotsinsuomalainen, Sverigefinnen, som kommer ut en gång i veckan. Det finns dessutom ett flertal finskspråkiga tidskrifter, bland annat kulturtidskrifter som Liekki och Sheriffi.
På tv sänds finska nyheter på Uutiset och SR har finska Sisuradio.
Det finns gott om finska kulturföreningar i landet liksom många kända författare, musiker och kulturarbetare.
De två länderna har i hundratals år haft starka kopplingar.
Sverige och Finland har som nationer ett gemensamt historiskt och kulturellt arv. Svenska och finska samhället bygger på gemensam värdegrund och en gemensam rättslig, religiös och förvaltningsmässig tradition.
Precis som finska funnits i Sverige har svenska haft en naturlig roll i det finska samhället.
http://minoritet.prod3.imcms.net/1239