Ruotsissa sanotaan rasismin kasvavan...Muslimit, juutalaiset ja romanit...on rasismin kohteena...ollut koko ajan enemmän tai vähemmän....SD lisää rasismia kansan keskuudessa.,,Politiikot...poliisi, ynnä muut...ei uskalla tai eivät tiedä, miten toimia...Johtunee ehkä siitä että rasismiahan ilmenee myös esim. muslimeilla juutalaisia kohtaan...Rasismi ei ole siis ainoastaan vain ruotsalaisissa ilmenevä...Todennäköisesti hankaluuttaa toimenpiteitä rasismia vastaan koska muslimit on rasismin kohteena ja samalla eräät muslimit on rasistisia juutalaisia kohtaan...Mikä soppa.

Sverige tar inte hatbrott på tillräckligt allvar, och lever inte upp till FN:s konvention mot rasism och diskriminering. Det menar svenska FN-förbundet, inför att Sverige idag förhörs av FN:s rasdiskrimineringskommitté.
I rapporten ges flera exempel på ”strukturell rasism”:

• Hatbrott ligger på fortsatt hög nivå. Under 2012 rapporterades 5 520 fall varav 74 procent med främlingsfientliga eller rasistiska motiv.
• Diskriminering och hatbrott mot muslimer, judar och personer av afrikansk härkomst ökar. Romer och samer utsätts för fortsatt diskriminering.
• Personer med utländsk bakgrund stoppas och förhörs oproportionerligt ofta av polisen.
• Rasistiska organisationer fortsätter att sprida propaganda i skolor och på internet.

Särskilt oroväckande är hatbrotten mot muslimer och judar, enligt rapporten. Islamofobi ligger bakom 42 procent av alla hatbrott med antireligiösa motiv. Många moskéer har vandaliserats och ”muslimer i Sverige utsätts oproportionerligt ofta för trakasserier, verbala hot, sabotage och vandalism. Unga människor i Sverige står inför ett samhälle som utmärks av intolerans gentemot muslimer”, heter det. 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sverige-star-till-svars-for-rasism-infor-fn_8442822.svd