I Paris finns moskén som vill inkludera alla. Det är dags att gå tillbaka till rötterna i islam och genomföra en ny social revolution för att frige individen. Det menar fransk-algeriske imamen Ludovic-Mohamed Zahed som tagit initiativet till en moské som välkomnar hbt-personer.

– Den dogmatiska och totalitära tolkningen av islam är ett arv från kolonialismen och har tillkommit framför allt under 1900-talet. Rädslan för att gå under ledde till att religiösa ledare ville visa att de kunde stå upp mot överheten, organisera sig och vara mäktiga. Det gjorde att manliga stereotypa egenskaper blåstes upp på bekostnad av det som betecknas som kvinnligt och svagt.
– Homofobi används ofta som ett sätt att slå vakt om mannens överlägsenhet gentemot kvinnan. Det finns en rädsla för att den maskulina passiviteten underminerar mannens maktställning.
Ett av de avsnitt i Koranen som citeras mest när det kommer till homosexualitet är berättelsen om profeten Lot som även förekommer i Gamla testamentet. Lot bosätter sig i staden Sodom där han fördömer invånarnas barbariska handlingar, bland annat män som våldtar and­ra män och unga pojkar i syfte att förnedra och visa sin makt. Gud låter förstöra städerna Sodom och Gomorra och döda invånarna på grund av deras synder.
Berättelser som de här har inget att göra med vad vi i dag benämner som homo­sexualitet eller frivilligt sex mellan vuxna av samma kön, menar Ludovic. Termen homosexuell används första gången 1868 och återfinns varken i Koranen eller Gamla Testamentet.

– Ändå finns det de som försöker använda de här texterna för att utöva politik och hindra homosexuella från att gifta sig och skaffa barn, genom att jämföra dem med våldtäktsmän.
. http://www.dn.se/insidan/islam-ar-en-frigorande-religion/