Tukholman läänin rikkaammat kunnat ottaa vastaan paljon vähemmän pakolaisia mitä köyhemmät kunnat. Rikkaammat kunnat kuten esim. Danderyd, Lidingö ja Nacka, ei montaakaan pakolaista ole vastaan ottanut. Sen sijaan sosiaalidemokraattiset köyhemmät kunnat ottaa monin kertaisesti enemmän pakolaisia vastaan.

Tuosta pitäisi hyvin selvästi ilmetä että moderaatit ei pakolaisia halua kuntiinsa. Sosiaalidemokraatit sen sijaan haluavat auttaa ja katsovat kaikkien ihmisten olevan samanarvoisia.

Det finns färre flyktingar i Sveriges rika kommuner än i dom fattiga. I exempelvis höginkomstkommunerna Danderyd, Lidingö och Nacka är mottagandet av flyktingar lågt till skillnad från fattigare kommuner i länet.
Moderatstyrda kommuner har lägst flyktingmottagande medan Vänsterdrivna kommuner tar emot flest. Det visar en granskning av Svenska Dagbladet, som tittat på hur mottagandet fördelats mellan kommunerna de senaste fem åren.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5579546