Pew tilastoinnin mukaan vuonna 2010, oli 451 000 muslomia Ruotsissa, 4,9% Ruotsin väestöstä. http://www.pewforum.org/future-of-the-global-muslim-population-regional-europe.aspx#1

muslimerSverige450-normal.jpg

Vain 110 000 muslimia kuului johonkin Islam-seurakuntaan, olivat siis uskovaisia. http://www.sst.a.se/statistik/statistik2011.4.4bf439da1355ecafdd2243b.html

För år 2010 beräknade det oberoende forskningsinstitutet PEW att ungefär 451 000 personer i Sverige, hade rötter i muslimska länder.
År 2011 var 110 000 personer betjänade av islamiska församlingar, enligt SST, nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund.
http://www.migrationsinfo.se/demografi/religionstillhorighet/islam/