Viharikoksista tehtyjen ilmoitusten määrä on laskenut Ruotsissa. Viiden vuoden aikana määrä on vähentynyt kuusi prosenttia. Suomessa ilmoitusten määrä on ollut puolestaan nousussa. Lukumääräisesti Suomessa tehdään kuitenkin selvästi Ruotsia vähemmän viharikosilmoituksia.
Ruotsissa ilmoituksen teko helpompaa
Suomessa ilmoitetaan vuosittain noin tuhat viharikosta, edellisen tilaston mukaan määrä on noussut seitsemän prosenttia. Ruotsissa ilmoituksia tehdään yli 5 500.
- Mä näen siihen kaksi syytä. Ensinnäkin se, että Ruotsissa ilmoittamiskynnys on alhaisempi ja toiseksi Ruotsissa systematisointi ilmoittamiselle ja niiden kirjaamiselle on selkeämpi.
Sekä Suomessa että Ruotsissa suurin osa viharikoksista kohdistuu etnisiin vähemmistöihin. Suomessa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuneita viharikosilmoituksia tehdään vain muutama vuodessa, Ruotsissa yli 700.
- Suomi on loppujen lopuksi aika konsensushakuinen kansa eli kärjistyksiä vältetään. Ruotsi taas on paljon keskustelevampi. Kun on keskustelua, tulee esille ristiriitoja. Saattaa näyttää siltä, että on enemmän, vaikka ero johtuu myös kulttuurista, Setan puheenjohtaja Juha-Pekka Hippi sanoo.
http://www.svt.se/nyheter/uutiset/ilmoitukset-viharikoksista-vahentyneet

Hatbrott minskat i Sverige. I Finland har hatbrott ökat.