Politiikot, poliisit, nuoret, vanhemmat, kaikki, älkää taistelko toinen toisianne vastaan. Etsikää, mitä tehdä asian parantamiseksi.

Den senaste tidens oroligheter i svenska förorter - med bilbränder, stenkastning och bråk - debatterades i riksdagen på fredagen. För många har bilden av det välmående Sverige skakats om i grunden, och inte minst har den djupa klyfta blivit synlig som finns mellan polisen och många ungdomar i förorten. SR International åkte till Husby, där allting började, för att försöka hitta konfliktens orsaker och möjliga lösningar.
– Under en veckas tid har jag sett alla skylla på alla. Politikerna skyller på varandra. Svenskarna skyller på invandrarna, invandrarna skyller på svenskarna, ungdomarna skyller på polisen, polisen skyller på föräldrarna, föräldrarna säger att det är skolans fel. Men det är ingen som tar ansvar och säger att det är vi som är felet, och hur ska vi gå vidare?
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=5551259