Erittäin suuri joukko nuorista 16-29-vuotiaita Ruotsissa tänään, joilla ei ole työtä. Vuonna 2010, 77000 nuoret, joka ei ole työskennellyt tai opiskellut kolmeen vuoteen. Ja näistä on yli 20 000 jotka koskaan eivät ole edes rekisteröityneiden työnhakijoiden joukossa tai ollut yhteydessä paikalliseen Työnväentoimistoon, sairaskassaan tai johonkin muumun kunnalliseen.
Kolmasosa nuorista, jotka ei ole työskennellyt tai opiskellut kolmeen vuoteen, on  syntyt muissa maissa kuin Ruotsissa, ja heistä 40 prosenttia oli ollut Ruotsissa alle viisi vuotta. Lähiöissä analysoitu osuus oli suurin, Rinkeby, Tukholmassa ja Kronogården Trollhättanissa.

Det finns en mycket stor grupp ungdomar mellan 16 och 29 år i Sverige idag som varken arbetar eller studerar. Det visar en rapport som Arbetsförmedlingen presenterar idag. År 2010 var det 77 000 unga som varken arbetat eller studerat på tre år. Och av dem hade drygt 20 000 aldrig ens varit inskrivna på Arbetsförmedlingen eller haft kontakt med sin kommun eller Försäkringskassan.
Var tredje av de unga som varken jobbat eller studerat under tre år är född i ett annat land än Sverige och av dem hade 40 procent varit i Sverige kortare tid än fem år, enligt Arbetsförmedlingens rapport. I de stadsdelar som analyserats specifikt var andelen högst i Rinkeby i Stockholm och i Kronogården i Trollhättan.
Enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist tyder siffrorna på att det finns en kärna av unga med mycket stora etableringsproblem som riskerar att permanent hamna utanför samhällslivet
.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=5528888