Kamppanja kunniaväkivaltaa kaikkiin kouluihn Ruotsissa. 20 minuutin pituinen esitelmä. Kamppanjan takana ovat, Rikspolisstyrelsen ja Länsstyrelsen i Östergötland. Tarkoituksena on että koulun henkilökunta helpommin näkisi merkkejä kunniaväkivallasta. Asiahan on aika arka, on aika että opettajat ja muu henkilökunta oppii ottamaan asian vakavasti ja rohkeasti. Lapset ja lasten hyvinvointi pitäisi aina olla ykkössijalla koulussa.

Hur ser hedersvåld ut? Och vart ska man vända sig om man drabbas? Det är två av frågorna som besvaras i en stor informationskampanj som drar igång den här veckan och som riktas till elever och personal i Sveriges alla högstadie- och gymnasieskolor.
Som en del i kampanjen har en 20 minuter lång informationsfilm tagits fram för att hjälpa skolpersonal att bli bättre på att se varningstecken på att någon är utsatt. Den kommer skickas ut till landets samtliga högstadie- och gymnasieskolor, för att öka kunskapen om hedersvåld bland både skolpersonal och elever. Förutom filmen handlar det också om broschyrer, foldrar och affischer.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=5530575

Nationell skolkampanj ska informera om hedersvåld. http://www.polisen.se/Aktuellt/Pressmeddelanden/Rikspolisstyrelsen/Nationell-skolkampanj-ska-informera-om-hedersvald/

Nationell skolkampanj ska informera om hedersvåld. http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/nyheter/2013/Pages/nationell-skolkampanj-ska-informera-om-hedersvald.aspx