Kansallisten vähemmistöjen nuorisojärjestöt kokoontuivat viikonloppuna Tukholmaan. Ruotsinsuomalaiset, saamelaiset ja romaninuoret saavat valtiolta tukea "Ung minoritet" projektiin jonka tavoitteena on aktivoida vähemmistönuoria ympäri maata. Projekti on vasta alkuvaiheissa, kertoo Dennis Barvsten Ruotsinsuomalaisten nuorten liitosta. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=5512193

Minoritetens ungdomsprojekt. UNG träffades under helgen. Nationella minoriteter, ungdomsorganisationer samlades i helgen i Stockholm. Svenska, finska, samiska och romska ungdomar får stöd från staten, "Ung minoritet" projekt vars syfte är att aktivera minoritets ungdomar runt om i landet. Projektet är i ett tidigt skede, säger Dennis Barvsten från Svenska Finska studentkår.