Ruotsi edelleenkin karkoittaa Kosovo-romaneja. Romanit Kosovossa on syrjittyjä kaikelta taholta, kansan taholta ja valtion taholta. Eikö se ole syy turvapaikan saantiin?

Sverige skickar – i strid med internationell rätt – tillbaka människor till systematisk diskriminering, våld och kränkningar.
Kosovo är ett av de länder romer flyr ifrån. Migrationsverket nekar dock regelmässigt dessa människor asyl. Civil Rights Defenders och andra internationella människorättsorganisationer har upprepade gånger beskrivit de undermåliga levnadsförhållandena för romer i Kosovo och hur de regelmässigt utsätts för våld och andra allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Det riktigt allvarliga är att romers situation inte beror på en allmän fattigdom i Kosovo utan är resultatet av en systematisk diskriminering. Det är en situation som Kosovos myndigheter har ett ansvar för dels för att de är delaktiga i diskrimineringen, dels för att myndigheterna inte förmår skydda romer från kränkningar. Med anledning av situationen har Europarådet och EU-parlamentet uppmanat Europas regeringar att inte tvångsavvisa romer till Kosovo.
Att svenska myndigheter menar att diskriminering inte kan utgöra asylskäl är allvarligt och strider mot internationell rätt. Att Sverige tvångsavvisar romer till Kosovo kan även det bryta mot Sveriges internationella åtaganden. Det faktum att Sverige regelbundet får kritik från FN:s tortyrkommitté för att avvisa personer som sökt asyl till länder där de riskerar att utsättas för tortyr, understryker att det finns problem med den svenska asylrätten och dess tillämpning. UNHCR har också pekat på en rad brister i Migrationsverkets asylprövning, bland annat att kraven på vad som skall anses utgöra förföljelse ställs alltför hög
t.
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/stoppa-avvisningen-av-romer_8107446.svd