Sanat sinkoutuu mediassa, kovemmin, jyrkemmin, toinen toisiansa kritisoiden. Uskovaisia muslimeja puolustavat ja eräät muslimit, ja islamisteja kritisoivat, kritisoivat toinen toistaan mediassa. Asiana tietenkin sosiaalidemokraattien viimeisin skandaali, Omar Mustafan erotus.

Kitimbwa Sabuni säger (Muslimska mänskliga rättighetskommittén): Vad har den före detta påven Benedikt XVI för kvinnosyn? I många år var han ledare för en organisation där kvinnor inte tillåts hålla någon topposition. Han har sagt att homosexuella är "människor som förstör själva essensen av den mänskliga skapelsen" och att profeten Muhammed bara har fört onda och omänskliga ting till världen. Föreställ er att påven kom till Sverige på inbjudan av svenska socialdemokratiska katoliker. Skulle tidningarna då sätta rubriker som "hatpredikant ", "fanatiker" och "extremist"? Skulle alla som gillat en tweet från påven riskera att slängas ut ur Socialdemokraterna? http://www.aftonbladet.se/debatt/article16612007.ab

Moissa Nikolaidis (S) säger: Avgå, Veronica Palm...Som ordförande hade hon blivit informerad om att SKMA (Svenska kommittén mot antisemitism) hade riktat stark kritik mot Omar Mustafa. Hon borde ha insett allvaret i det hela. Hon borde ha pratat med Omar Mustafa och gjort klart för honom att det inte går att ha en ledande position i vårt parti och samtidigt bjuda in personer med extrema, hatiska och rasistiska åsikter i egenskap av ledare för en annan organisation. Oavsett om syftet var gott så är det något som strider mot socialdemokratiska värderingar. På så vis hade hon skyddat Omar Mustafa och partiet i övrigt. Mustafas organisation hade fått en chans att sluta bjuda in extrema personer och han hade kunnat sitta i partistyrelsen i dag och vara en tillgång för partiet, precis som det var tänkt. Tyvärr agerande hon inte så, och själv kunde hon inte fatta allvaret i det hela. Det verkade inte heller som att Omar, efter att han blivit invald i partistyrelsen, riktigt förstod vad kritiken handlade om. Man såg från början att det inte skulle komma några bra svar från hans sida, något som blev tydligare och tydligare i och med att kritiken växte. http://www.aftonbladet.se/debatt/article16612435.ab

http://www.aftonbladet.se/debatt/article16594803.ab

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/samhalle/article16566023.ab

http://www.aftonbladet.se/debatt/article16602870.ab

http://www.aftonbladet.se/debatt/article16591572.ab

http://www.aftonbladet.se/debatt/article16605813.ab

Kuten tavallista, joskus asia paisuu paisumistaan mediassa. Toistensa syyttelyä, syntipukin etsintää...