Onko noin? Onko ruotsalaiset menossa suurempaan intoleransiin maahanmuutto asioissa ja mielipiteissään maahanmuuttajiin? Jos näin, on se valitettavaa.

uotsi on kuitenkin edelleenkin yksi maailman valtioista joka on positiivisin maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin. Naiset kaikkein eniten positiivisimpiä.

70 prosenttia ruotsalaisista tykkää että heillä on positiisia kokemuksia maahanmuuttajiin.

De senaste åren har svenskars attityder till invandring varit rätt stabila. Men forskaren Orlando Mella ser en attitydförändring som går mot större intolerans.
De flesta svenskar har goda erfarenheter. Ända sedan mätningarna startade har det framgått att majoriteten av svenskarna tycker att de har goda erfarenheter av invandring och invandrare, i den senaste mätningen var gruppen nära 70 procent. Men det finns också en relativt stor andel människor, cirka sex procent, som är mycket kritiska.
 http://www.fas.se/sv/Publicerat/Forskare-berattar/2013/Han-vet-vad-vi-tanker-om-invandrare/  ---  http://www.forskning.se/nyheterfakta/forskarportratt/portrattnotiser/hanvetvadvitankerominvandrare.5.4cd5847a13deddda7c71d0.html