Ruotsissa sanotaan hieman eri tavalla. Syyrian kansalaisia täällä sanotaan, syrier, siis syyrialaisia.

Mutta syrianer-suryoye ja assyrier esim. on asuneet kaikkialla lähi-idän eri maissa, vain pieni osa heistä tulee Syyriasta ja jos he tulee Syyriasta, ei heitä Ruotsissa kutsuta syyrialaisiksi ja ei he itsekkään kutsu itseään syyrialaisiksi. He on joko assyrier tai syrianer.

Nimitys syrianer on ruotsalainen nimitys heistä.

Tuossa on faktaa mikä ero on syrianer ja assyrier. Etkö tiedä että he kinastelee usein kuka on kuka ja mistä he on lähtöisin. Syrianer ja assyrier ei pidä itseään samana, he on kaksi eri haarautumaa. Pitävät itseään eri kansoina. Etenkin syrianer sanoo että he ei ole sama kansa kuin assyrier.

assyrier ja syrianer, eroavaisuus

Assyrierna: Anser sig härstamma från det forna Assyriska riket som upphörde att existera 612 före Kristus. Benämningen är således etnisk och inte kyrklig. Assyrierna anser att folket är fördelade bland olika kyrkor, som den ­kaldeiska, den östassyriska kyrkan, den Syrisk-ortodoxa kyrkan, den Syrisk-katolska kyrkan. Men assyrierna anser att alla, oberoende av dessa kyrkotillhörigheter, är samma folk.

Syrianerna: Anser sig härstamma från arameerna, ett semitiskt folkslag. De anser däremot inte att det finns några belägg för kopplingar tillbaka till det Assyriska riket. Den övervägande delen av gruppen tillhör den Syrisk-ortodoxa kyrkan. Syrianerna anser att det finns assyrier, men det är de så kallade öst­assyrierna eller Nestorianerna från i huvudsak nuvarande Irak. Men dessa ska, enligt syrianerna, inte förväxlas med huvudparten av de ortodoxt kristna som kommer från sydöstra ­Turkiet, Syrien och Libanon och som i dag kallar sig assyrier – de är i själva verket är syrianer, anser man.

Assyrier/syrianer är dock Sveriges namn på gruppen.

http://lt.se/nyheter/sodertalje/1.1996547-skyller-sabotage-pa-syrianska-sidan