Monta ilmoitusta vihartikoksista. Yksikään ei ole saanut tuomiota.

Drygt 480 anmälda hatbrott, noll hatbrottsdomar. Trots rekordmånga anmälningar har ingen anmälan lett till en fällande dom i Malmö tingsrätt under 2010 och 2011

Inget av de 44 antisemitiska hatbrott som anmälts under 2010 och 2011 har lett till åtal eller ens gått till åklagare.
Av de 23 anmälningarna för islamofobiska brott under samma tid är det ett som gått till åtal. Det målet är ännu inte avgjort i domstol.
Av de cirka 30 anmälda homofobiska brotten gick 2 till åtal men i båda fallen ansåg Malmö tingsrätt att det inte fanns ett hatbrottsmotiv.
http://www.sydsvenskan.se/malmo/rekordmanga-hatbrott/