lauantai, 3. lokakuu 2015

Hultqvist: Ruotsi ei liity Natoon vaikka Suomi liittyisi

Ei natoon.

Puolustusministeri Peter Hultqvist vakuuttaa, että nykyinen hallitus ei hae Nato-jäsenyyttä. Ruotsin kanta ei hänen mukaansa muutu edes siinä tapauksessa, että Suomi pyrkisi puolustusliiton täysjäseneksi. Hultqvist vieraili torstaina ja perjantaina Suomessa ja esille nousi Naton lisäksi Ruotsin ja Suomen puolustusyhteistyön laajentaminen.
– Me uskomme, että vakaus ja rauha meidän osassamme Eurooppaa turvataan parhaiten puolueettomuudella ja osallistumisella Naton kumppanuusohjelmaan, puolustusministeri Peter Hultqvist toteaa.
Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist ja Suomen puolustusministeri Jussi Niinistö tutustuivat varusmieskoulutukseen Santahaminassa, Helsingissä. Ministerit kertoivat, että selvitystyö maiden välisestä puolustusyhteistyöstä myös rauhanajan ulkopuolella, kriiseissä ja konflikteissa, aloitetaan syksyn aikana.

http://www.svt.se/nyheter/uutiset/hultqvist-ruotsi-ei-liity-natoon-vaikka-suomi-liittyisi

maanantai, 28. syyskuu 2015

Pakolais ystävälliset ruotsalaiset lisääntynyt

Ruotsalaiset on nyt enemmän pakolais ystävällisiä kuin aikaisemmin...
44% haluaa enemmän pakolaisia
33% ei enempää eikä vähempä
6% ei tiedä
30% vähemmän

Flyktingvänliga svenskar ökar

SEPTEMBER
• Betydligt fler än idag 21 % + Något fler än i dag 23 % = 44 procent (+18)
• Varken fler eller färre än i dag = 20 procent (- 13 %)
• Vet ej/ej svar = 6 procent (+1 %)
• Något färre än i dag 14 % + Betydligt färre än i dag 16 % = 30 procent (-6 %)
 
FEBRUARI
• Betydligt fler 17 % + Något fler än i dag 9 % = 26 procent
• Varken fler eller färre än idag = 33 procent
• Vet ej/ej svar = 5 procent
• Något färre än i dag 16 % + Betydligt färre än i dag 20 % = 36 procent
 
SÅ GJORDES UNDERSÖKNINGEN
• Fråga: Anser du att Sverige bör ta emot fler elelr färre flyktingar än i dag.
• Mätinstitut: Ipsos
• Beställare: DN
• Mätperiod: 9-20 september
• Tillfrågade: 1 229 personer
• Metod: Ett representativt urval svenskar över 18 år har tillfrågats per telefon

http://www.expressen.se/nyheter/flyktingvanliga-svenskar-okar/

http://www.dn.se/nyheter/sverige/kraftig-forandring-fler-vill-se-okat-flyktingmottagande/

http://www.pressreader.com/sweden/expressen/20150927/281672548750181/TextView

maanantai, 28. syyskuu 2015

Suomen iskut herättävät huomiota maailmalla – HS: ”Minulta on kysytty jo viisi kertaa, mikä Suomessa mättää”

Joo. mikä mättää Suomea? ..Taitaa mättää se kuulu suomalainen sananvapaus jonka nojalla eräät suomalaiset sylkee suustaan ihan mitä tahansa rasistista...mutta että sanat puetaan teoiksi, alkaa olla jo vaarallista Suomelle...Suomi luulee, että antamalla kansalaiseten sanoa mitä sylki suuhun tuo, että he tyytyy siihen...nyt nähdään, että viha alkaa näkyä väkivaltaisena...enää eivät tyydy pelkästään vain huuteleemaan netissä pahaa oloaan...

Suomen iskut herättävät huomiota maailmalla – HS: ”Minulta on kysytty jo viisi kertaa, mikä Suomessa mättää”
The New York Times kutsuu uusimmassa artikkelissaan Suomessa turvapaikanhakijoita kohtaan tehtyjä iskuja ”ehkä kaikkein myrkyllisimmiksi”.

Tällä hetkillä Euroopan suurimpia solmukohtia on Itävallan ja Unkarin välinen raja. New York Timesin mukaan rajan ylittää päivittäin jopa 10 000 pakolaista.
New York Times kirjoittaa, että kenties kaikkein myrkyllisimmät mielenosoitukset turvapaikanhakijoita vastaan on nähty Suomessa.
NYT viittaa paitsi Lahden mielenosoitukseen myös siihen, että Kouvolassa turvapaikanhakijoiden hätämajoituskeskuksen ovelle heitettiin polttopullo ja Torniossa mielenosoittajat muodostivat ihmismuurin Suomen ja Ruotsin rajalle.
HS: ”Samaan mustaan aukkoon Unkarin kanssa”
Helsingin Sanomat kertoo, että suomalaiset diplomaatit ja kansalaisjärjestöjen työntekijät ovat saaneet vastailla New Yorkissa toistuviin kysymyksiin Suomen kehitysapuleikkauksista ja rasismista.
– Minulta on kysytty tänä aamuna jo viisi kertaa, mikä Suomessa mättää, sanoo Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistyksen Kehyksen pääsihteeri Rilli Lappalainen HS:lle.
– Täällä YK:ssa Suomi on hyväksymässä julistusta, jossa tunnustetaan siirtolaisten positiivinen lisäarvo kestävään kehitykseen, ja samaan aikaan Suomessa on polttopulloiskuja pakolaisia vastaan. Tämä vie Suomen mielikuvissa samaan mustaan aukkoon Unkarin kanssa.

http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-1443315500341.html

lauantai, 26. syyskuu 2015

Suomessa kuohuu viha

Joskus tulee paljon Suomesta kirjoitettua ja kopioitua...nyt kohu Suomessa kova pakolaisten takia...suuret mielenosoitukset ja monet vihapuheet ja Ku Klux Klan ja kehoitukset pakolaisille, "Go home isis"...tekee sen, että paljon Suomesta bloggaamista löytyy...joskus häpeän olla suomalainen kun luen suomalaisia lehtiä ja foorumeja...etenkin foorumeissa näkyy rasismi kukoistavan kirkkaasti kuin Jupiteri taivaalla...Suomi erilainen mitä Ruotsi...Ruotsissa ei voi enää rasistit julkisuudessa laulaa mitä tahansa...Suomessa sen sijaan ollaan paljon jäljessä tässä asiassa...netti pullollaan vihapuheita...politiikkojenkin..ja pieni osa kansasta ottaa vaarin politiikkojen vihapuheista ja saavat siitä sytykkeitä ja alkavat väkivaltaisiksi ja huuteleviksi junteiksi...Nyt Suomi on taas esillä ulkomailla, ei ainoastaan vain Ruotsissa, muuallakin maailmassa on havaittu medioissa tuo Lahden Ku Klux Klan rähinä....huonoa mainosta jälleen kerran Suomelle...Lahti on lähellä synnyin paikkaani...ajatella, että Lahdessa touhuavat tuollaista ihan selvää rasismia...

lauantai, 26. syyskuu 2015

Muslimifeministi Sanna Thamer: Naisten asemaa puolustavat islaminvastustajat sylkevät huivia käyttävien päälle

Niin, se on totta, että islamofobiset väittää musliminaisten olevan alistettuja ja pakotettuja pitämään hijabia päässään miestensä tai vanhempiensa pakottamana...nämä samat islamofobiset yrittää välittää mukamas musliminaisista ja parantaa heidän elämää...ja sen jälkeen he sylkee musliminaisten päälle...sillä tavalla he auttaa musliminaisia :(

Muslimifeministi Sanna Thamer: Naisten asemaa puolustavat islaminvastustajat sylkevät huivia käyttävien päälle

At­las Saa­ri­kos­ki ava­si kes­kus­te­lun ky­sy­mäl­lä liit­tyy­kö is­la­mo­fo­bia, eli is­la­min­vas­tai­suus ol­len­kaan Is­la­miin us­kon­to­na. Is­la­mo­fo­bi­sis­sa ulos­tu­lois­sa ole­te­taan us­kon­to tai kult­tuu­ri esi­mer­kik­si ul­ko­näön pe­rus­teel­la ja lii­te­tään sii­hen ne­ga­tii­vi­sia ste­reo­ty­pioi­ta. Hy­vä esi­merk­ki täs­tä on uu­tis­ku­va, jos­sa nai­nen Tor­nion ra­jal­la pi­te­lee “go ho­me Isis” -kylt­tiä. Oh­jel­mas­sa poh­dit­tiin, on­ko is­la­mo­fo­bian ta­ka­na pe­rin­tei­nen ra­sis­mi, jo­ka koh­dis­tuu ih­mis­ten ul­ko­nä­köön.

Tha­mer ei us­ko, nais­ten ase­mas­ta huo­les­tu­neet is­la­mo­fo­bit oli­si­vat to­sis­saan aja­mas­sa kaik­kien nais­ten oi­keuk­sia.
“Ih­mi­set jot­ka pu­hu­vat nais­ten oi­keuk­sis­ta ja sii­tä kuin­ka is­lam so­tii suo­ma­lai­sia ar­vo­ja vas­taan ovat sa­mo­ja ih­mi­siä, jot­ka sit­ten rä­ki­vät ka­dul­la mus­li­mi­nais­ten pääl­le kos­ka heil­lä on hui­vi.”

Se­kä Hun­der­ra As­se­fa et­tä San­na Tha­mer oli­vat si­tä miel­tä, et­tä Suo­mes­sa syn­ty­nei­den mus­li­mien ää­ni puut­tuu jul­ki­ses­ta kes­kus­te­lus­ta. Hei­dän mu­kaan­sa kat­se koh­dis­tuu usein uu­siin tu­li­joi­hin, ku­ten tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­hin. Se­kä Hun­der­ra As­se­fa et­tä San­na Tha­mer ovat syn­ty­neet Suo­mes­sa.
Mei­dän ää­nem­me puut­tuu ei­kä mei­tä no­tee­ra­ta täs­sä kes­kus­te­lus­sa, As­se­fa kom­men­toi.
Myös San­na Tha­mer ker­toi, et­tä hä­nen aja­tuk­siaan mus­li­mi­na ky­see­na­lais­te­taan.
“Mun aja­tuk­set on ei-tra­di­tio­naa­li­sia [suh­tees­sa Is­la­miin], jos pu­hun ne ää­neen niin se on et­tä sä oot se suo­ma­lai­nen.”

https://www.radiohelsinki.fi/podcast/35591/?Muslimifeministi+Sanna+Thamer%3A+Naisten+asemaa+puolustavat+islaminvastustajat+sylkev%C3%A4t+
huivia+k%C3%A4ytt%C3%A4vien+p%C3%A4%C3%A4lle